Information

Denna utbildning är till för dig som skall utföra Arbete på väg. Våra kurser stämmer med de gamla kompetenskraven, Arbete på väg nivå 1 och 2, samt de nya, Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3.

Målgrupp

Denna utbildning är till för dig som skall utföra Arbete på väg.

Trafikverket har valt att prioritera vissa arbetsuppgifter och roller som är värderade som särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbete och trafikanter.

Personer med dessa arbetsuppgifter och roller ska utöver kompetenskraven utföra en godkänd certifiering eller genomgå en utbildning. Vilka arbetsuppgifter och roller som kräver certifiering eller utbildning framgår på underliggande sidor.

Innehåll

Arbete på väg 1 - 2

Trafikverkets krav
Risken för olyckor är stor vid vägarbetsplatser. Det är därför viktigt att alla inblandade har tillräckliga kunskaper och färdigheter. För att minska riskerna för såväl vägarbetare som trafikanter ställer Trafikverket därför specificerade krav på rätt kompetens hos alla som utför arbeten på deras uppdrag. Det vill säga när du ska utföra arbete på vägar där Trafikverket är beställare eller väghållare. Även kommunerna ställer samma krav i sina upphandlingar. Det finns inget krav på vilken utbildning du ska gå, endast på vilken kompetens du ska ha.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att medarbetarna har rätt kompetens för det arbete de utför. Arbetsgivaren ska kunna verifiera kompetensen med ett intyg, och Trafikverket kan även vid kontroll bedöma om personalen har tillräcklig kompetens.

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och målet är att ge dig en förståelse för hur du kan skapa en så säker vägarbetsplats som möjligt, för både dig själv, dina kollegor och för passerande trafikanter.

Det övergripande målet med utbildningarna är att deltagaren får med sig en riskmedvetenhet och förstår vad det egna beteendet betyder för säkerheten.

Våra kurser stämmer med de gamla kompetenskraven, Arbete på väg nivå 1 och 2, samt de nya, Arbete på väg steg 1.1, 1.2 och 1.3.

Det som skiljer de nya kraven från de befintliga, är att de beskrivs i sju olika steg, i stället för fem nivåer. Det innebär bland annat att utbildningarna blir mer anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras.

Våra utbildningar följer Trafikverkets riktlinjer och krav, enligt TRVKApv och TRVRApv samt TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372. De olika kurserna går igenom de kunskaper Trafikverket anser att man ska ha för att uppnå efterfrågad kompetens.

Certifiering
Trafikverket ställer särskilda certifieringskrav för olika roller. Det innebär att kunskapen ska kontrolleras av en oberoende part och därför måste man skriva ett prov, på Trafikverkets förarprovskontor, för att certifiera sin kunskap.
Under 2019 anpassas proven enligt skiftet till de nya kompetenskraven. Det finns övergångsregler för dem som redan har en certifiering enligt den gamla modellen.

Enligt den nya modellen finns krav på certifiering för vissa arbetsuppgifter. Det gäller förare av vissa väghållningsfordon (Steg 2.1), vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar, samt trafikdirigering (Steg 2.2) samt vissa roller inom styra och leda entreprenader och projekteringstjänster (Steg 3).

Information/datum kommer.

kontakta oss för intresse.

Pris 1 600 kr ex moms/deltagare

Information kommer.

Så gör du din anmälan

Fyll i nedanstående formulär.  
Presentera varje deltagare, 1, 2, 3, 4 osv. med namn, föd.nr, telefon och epost.

Detaljerade deltagaruppgifter är nödvändiga för att boka prov på Trafikverket.

Avbokningsregler

Avbokning ska ske 3 veckor innan kursstart. Om avboknings sker 2 veckor innan kursstart debiteras halva kursavgiften. Avbokning en vecka innan debiteras hela kursavgiften.

Lefab Trafikläromedel samt Mobus APV läromedel

Länk Trafikverket Kompetens för arbete på väg 

 

För dig som är resande finns möjlighet att boka övernattning. Boende erbjuds då i samma hus som utbildningen. Bokning sker via formuläret i intresseanmälan.

Några av våra kunder

Skicka intresseanmälan

Kontaktinformation

SRFG Sverige AB
Forskarvägen 27
804 23 Gävle

Telefon: +46-706 603 686
Epost: info@srfg.se

Skicka intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar jag dig!

Samtycke till cookies

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.