Det skall vara lätt att göra rätt

Vi visar dig gärna vägen

Varför krångla till det? För oss innebär det att vi tillsammans arbetar fram rutiner och metoder för att alla inblandade ska känna sig trygga i sina arbetsuppgifter.

Företaget SRFG Sverige AB ägs och drivs av Desirée Westman sedan 2015.  Desirée besitter många års erfarenhet från avfalls-, återvinnings-branschen i större industrier Hon har erfarenhet av ADR-S och RID, utexaminerad på MSB  som certifierad Säkerhetsrådgivare,  ADR lärare, Brand- och HLR-instruktör. 

Med kunskap följer trygghet och säkerhet. Med rutiner och metoder för arbetet följer en känsla av att det är lätt att göra rätt.

Med ett personligt engagemang i ert uppdrag guidar jag er genom hela processen.

SRFG Sverige AB erbjuder

 • Säkerhetsrådgivare ADR och RID
 • Skyddsplan högriskgods
 • Utbildning ADR Grund styckegods, repetition, klass 1, klass 7 och tank
 • Utbildning ADR 1.3 för andra delaktiga
 • Avfall och återvinningskonsultation
 • Sorteringsmanualer
 • Löpande telefonsupport
 • Farligt avfallutbildning
 • HLR Hjärt- och lung- räddningskurser L A B C D E
 • Brandutbildning 
 • YKB, Kran, CE, Taxi i samarbete med Trafikskola

Min roll som säkerhetsrådgivare bidrar till ökad kunskap och insikt i de kemikalier som finns i verksamheten, dess faror och risker, vilken skyddsutrustning och spillutrustning som är lämplig för en säker hantering, mellanlagring och vilka krav som ställs i samband med avsändning såsom godkända förpackningar för paketering, märkning, etikettering, godsdeklarering, klassificering som avsändaransvaret innebär enligt lagkraven.

Jag tar fram rutiner, checklistor, sorteringsinstruktioner och avsändningsinstruktioner samt dokument som nödåtgärdsplan, handlingsplan samt utbildningsplan för de anställda som kommer i kontakt med kemikalier. Riskanalys och åtgärdsplan samt säkerhetsrådgivarens årsrapport till företagsledningen som sammanfattar arbetet med farligt gods. 

Min insikt som säkerhetsrådgivare är att arbetsmiljö och säkerhet är en utmaning för många företag gällande farligt avfall, farligt gods och kemikaliehantering.

ADR lärarrollen är stimulerande och utvecklande då de praktiska momenten i säkerhetsrådgivarrollen bidrar till en levande utbildning till chaufförer, verksamhetsledare, personal i verksamheten, lastare, lossare, mellanlager, användare andra delaktiga som dagligen kommer i kontakt med kemikalier.

Det ska vara lätt att göra rätt!

Några av våra kunder

Skydda verksamheten mot tillbud, brand och olycka

Kontakta SRFG Sverige AB

Referenser

Ulf Kopparmalms
SNX Transport AB
Läs mer
Desirée har lång erfarenhet från återvinningsbranschen och spetskompetens som säkerhetsrådgivare. Hon är en engagerad och drivande person och visar dessutom upp en god känsla och ett genuint intresse för sitt arbetsområde
Claus Petersson
Stena Recycling AB
Läs mer
Desirée is a positive, dedicated, focused person who knows how to implement the regulations regarding transportation of dangerous goods to meet customers needs.
Tor Jacobsson
Stena Recycling AB
Läs mer
Desirée är en mycket driven och engagerad säljare. Hon är kunning i avfallshantering av normalt förekommande industrifraktioner. Vi samarbetar i några kommunala säkerhetsrådgivaruppdrag och jag kan rekommendera Desirée som Säkerhetsrådgivare för ADR.
Maria Thor
Trux AB
Läs mer
Desirée besitter stor kunskap. Svarar alltid på frågor och man känner att hon är till för oss.
Jonas Bengtsson
Stena Recycling AB
Läs mer
Desirée är engagerad, noggrann och kunnig i sin relation till kolleger och kunder, med ett öga för detaljer och levererar det där extra lilla som andra skulle utelämna.
Thomas Flyborg
Stena Recycling AB
Läs mer
Desirée är otroligt engagerad, noggrann och kunnig i sin relation till alla kolleger och kunder. Hon är väldigt uppskattad av befintliga kunder. Hon har ett stort kunnande och kan förmedla ut sin kunskap på ett bra och lättsamt sätt.
Jan Rönnqvist
Quality/Production Mgr
Läs mer
Desirée är otroligt engagerade och kunnig i sitt arbete och ställer alltid upp och svarar på frågor. Hon har stor del i att vår avfallssortering fungerar så bra genom att hon har utbildat all vår personal i att bli mer miljömedveten.
Peter Backström
Sunfab Hydraulics AB
Läs mer
Desirée har en sprudlande personlighet som får folk engagerade. Vi gjorde några miljöutbildningar för våra anställda som blev väldigt uppskattade. Hon är väldigt kunnig och ger snabba svar och återkoppling.
Tommy Larsson
Mekanotjänst Industrier CF AB
Läs mer
Desirée är inspirerande och brinner verkligen för sitt arbete
Örjan Olsson
Mekanotjänst industrier JÄRVSÖ
Läs mer
Desiree är en engagerad och mycket kunnig och driven person, en kollega jag själv skulle välja in i ett dream team, Mekanotjänst Järvsö kan tacka Desiree för anpassade förbättringar och flera innovationer i avfallshaneringen.
Birger Tellin
Nordanstigsbostäder
Läs mer
När vi bestämde oss för att genomföra källsortering/fastighetsnära insamling vid våra fastigheter insåg vi att det skulle medföra merkostnader för sophanteringen. Idag ser vi att det var väl investerade pengar, eftersom kostnaderna för vår avfallshantering minskat markant. Roligt när en åtgärd, inte bara är bra för miljön, utan också bidrar till en bättre ekonomi. Tack Desirée för att du stimulerade oss till detta.
Anna Backlin
Hudiksvalls Kommun
Läs mer
Desirée har en bredd och ett helhetstänk inom sitt yrkesområde som få. Detta synliggörs genom ett stort engagemang för det hon gör, kvalitetstänk och långsiktighet. Hon är alltid tillmötesgående och har mycket hög kompetens. Fler som henne behövs inom avfallsbranschen!