GDPR Policy

GDPR General Data Protection Regulation är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur man får behandla dina personuppgifter skärps.

Med anledning av GDPR har vi förtydligat våra allmänna villkor och skapat en policy för personuppgifter som mer utförligt beskriver hur vi sparar din personliga information.

I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

SRFG Sverige AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Exempel på personuppgifter vi samlar in är namn, adress, telefonnummer, mailadress och vilket företag du arbetar på. Vid anmälan till ADR förarutbildning även personnummer för att säkerställa identitet på den som är anmäld till kurs är densamme som kommer till kurs samt provlägger. Vid provläggning kontrolleras identitet via körkort eller pass.

SRFG Sverige AB registrerar personuppgifter i samband med:

 1. När Ni anmäler er till ADR förarutbildning
 2. När Ni efterfrågar offert eller anlitar SRFG Sverige gällande säkerhetsrådgivartjänster.
 3. När ni efterfrågar offert eller anmäler er till HLR-och brand- utbildning
 4. När ni kontaktar oss via telefon, e-post eller via sociala medier

Godkännande

När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress kopplat till ditt företag, lagras för att användas enligt punkterna nedan (Hur vi använder insamlad information)

Hur vi använder insamlad information

 1. För att fullgöra beställningar av tjänster
 2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar
 3. För att kunna administrera kundprofiler
 4. För att kunna systemadministrera, offert, faktura, återkomma med erbjudanden
 5. För att kunna kontakta dig med information t.e.x.om nya lagkrav gällande farligt gods, nya kurser som erbjuds, som kan vara av intresse för dig och ditt företag/arbetsplats. Observera att du när som helst kan tacka nej till detta genom att sända ett mail med överskrift ”tack men nej tack” till info@srfg.se
 6. För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i farligt gods regelverket

Information som kan lämnas ut

När du avlägger ett ADR prov hos SRFG Sverige AB kontrolleras identitet via körkort eller pass, detta personnummer skrivs på första sidan på provet som sänds till MSB myndigheten för samhälle, skydd och beredskap för godkännande samt tillverkning av ditt ADR intyg.

Rättslig grund

I och med att du lämnar uppgifter till SRFG Sverige AB ger du din tillåtelse till att SRFG Sverige registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du efterfrågat och köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling hänvisar SRFG Sverige främst till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse (t ex bokföringslagen), intresseavvägning eller samtycke. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter

 1. Du har möjlighet att påverka vilken information som sparas och kan när som helst be oss ta bort din information dock inte då bokföringslagen kräver sparande.
 2. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att sända ett mail med ”tack men nej tack” till info@srfg.se
 3. Du kan en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom skriftligt begära ett s.k. registerutdrag.

Kontakta oss

SEFG Sverige AB
Telefon: 070 -750  37 27
E-post: info@srfg.se