IMDG-Regelverk sjö

Detta är IMDG code regelverk, en produkt för dig som trasporterar farligt gods på sjö eller till havs.

IMDG Code

IMDG  International Maritime Dangerous Gods Code

TSFS 2022:52

Farligt gods transport som är avsedd att gå upp på sjö/havs skall följa IMDG code gällande märkning, etikettering, godsdeklaration, stuvningsintyg där sjötransporten skall gå utanför ”de inre vattenvägarna” dvs den skall ut på internationellt farvatten. I de fall transporten  endast skall gå på inre vattenväg kan det multilaterala avtalet ”östersjöavtalet” tillämpas där endast vägregelverket gäller förutsatt att rederiet godkänner detta och kommuniceras 24 timmar innan ankomst till rederiet..

Länk Transportstyrelsen

Beställ din IMDG via nedan dokument.

IMDG regelverk.
östersjöavtal karta

Kontaktinformation

SRFG Sverige AB
Forskarvägen 27
804 23 Gävle

Telefon: +46-706 603 686
Epost: info@srfg.se

Skicka intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar jag dig!

Skicka intresseanmälan

Samtycke till cookies

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.