Nya regelverk för farligt gods

Regelverket i kraft 1 januari 2023

Information om det nya regelverket som träder i kraft den 1 januari 2023.
  • Bestämmelser för transport på väg och i terräng – ADR-S 2023
  • Bestämmelser för transport på järnväg – RID-S 2023
  • Bestämmelser för transport till sjöss – IMDG-koden 2023/2024 (utgåva 41-22)
  • Bestämmelser för transport i luften – IATA-DGR 2023 (utgåva 64)

Östersjöavtalet

Ändring till Östersjöavtalet är ute på remiss och syftet är att införa undantag för transport av farligt gods som utförs av privatpersoner.

Ändringen innebär en ny paragraf läggs till som anger att farligt gods som transporteras av privatpersoner undantas i enlighet med kapitel 1.1.3.1 (a) i ADR, förutsatt att mängden brandfarliga vätskor i behållare inte överstiger 25 liter per fordon och att storleken på en behållare inte får överstiga 25 liter.

Smittförande ämnen (apkoppsvirus)

Avtal som gör det möjligt att transportera smittförande ämnen innehållande apkoppsvirus (ej kulturer av apkoppsvirus) som UN 3373 och UN 3291.
M347 – Transport av apkoppvirus 

Färgavfall

Bestämmelser i detta avtal kommer att finnas i särbestämmelse 650 i ADR/RID 2025. För att underlätta transport av färgavfallet fram till dess att bestämmelserna träder i kraft, har Sverige genom MSB undertecknat de multilaterala avtalen, M346 (ADR) och RID 1/2022 (RID). Bestämmelserna innebär att miljöfarligt färgavfall får transporteras utifrån samma villkor som brandfarligt färgavfall.

I bestämmelserna för vägtransport resp. järnvägstransport har MSB i Sverige möjlighet att ingå temporära avtal med behöriga myndigheter i andra länder, så kallade multilaterala avtal.
Samtliga multilaterala avtal som MSB undertecknat finns här.

Tillsyn

I slutet av september 2022 samlades flera tillsynsmyndigheter för en samverkanskontroll med fokus på farligt gods. Kontrollen genomfördes i Helsingborg, Trelleborg och Ystad.

En inblick i hur det ser ut när myndigheterna dyker upp i Helsingborgs hamn kan ni se i Tidningen Proffs reportage.

Kontaktinformation

SRFG Sverige AB
Forskarvägen 27
804 23 Gävle

Telefon: +46-706 603 686
Epost: info@srfg.se

Skicka intresseanmälan

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar jag dig!

Skicka intresseanmälan

Samtycke till cookies

Vi använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen av vår hemsida. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta.